Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PATOLOGI KESIHATAN PRIMER LMS

CARTA ORGANISASI

 

 
 HAEMATOLOGI

 Pengenalan

Ketepatan penganalisaan keputusan Heamatologi tidak hanya bergantung kepada pengendalian ujian, kepakaran atau teknik ujian tetapi ia juga dipengaruhi oleh proses Pra-analitikal iaitu persediaan pesakit, teknik punggutan, pengendalian spesimen persekitaran dan prosedur ujian berkenaan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

Unit ini menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang Heamatologi diklinik klinik  Kesihatan Primer secara STAT/ Rutin dengan kaedah manual atau automasi

Ujian-ujian Heamatologi yang disediakan adalah saperti

1.                  Paras Heamoglobin ( Hb )

2.                  Total Red Bood Cell Count ( TRBC )

3.                  Total White Blood Cell Count ( TWBC )

4.                  Text Box: FBC

Differential white cell count ( DC )

5.                  Packed cell volume ( PCV )

6.                  Heamatocrit ( HCT )

7.                  Platelet count ( PC )

8.                  MCV, MCH, MCHC

9.                  Erythrocyte Sendimentation Rate ( ESR )

10.             PT / APTT

11.             ABO Grouping dan Rhesus

12.             Penyaringan G6PD

13.             Retic Count

14.             Peripheral Blood Film ( PBF )

 Ujian-ujian STAT

 

1.                Full Bood Count ( FBC )

2.                Heamogblobin ( Hb )

3.                PT/APTT

 

Ujian-ujian  RUTIN

 

1.                    Full Blood Count ( FBC )

2.                    ESR

3.                    Retic Count

4.                    Peripheral Blood Film ( PBF )

5.                    Penyaringan G6PD

6.                    Paras Heamoglobin ( Hb)

7.                    PT / APTT

8.                    ABO  Grouping dan  Rhesus

 Lain-lain ujian

 1.                    Full Blood Picture Penyediaan Blood Film-stained / unstained

2.                    Hb Electrophoresis Penyediaa Blood Film-stained / unstained

 Definasi

 Ujian STAT adalah ujian yang dijalankan untuk rawatan pesakit dengan SEGERA

Ujian Rutin adalah ujian-uijan dijalankan mengikut piawai yang ditetapkan setiap hari.

Lain-lain ujian adalah ujian-ujian yang diproses mengikut kehendak piawai yang ditetapkan oleh makmal rujukan.

SKOP PERKHIDMATAN
- Pengendalian Spesimen
- Jenis-jenis ujian yang dikendali ialah seperti berikut:spesimen darah,urin,swab dari tekak,rektum,vegina dan uretra,spesimen sputum dan stool

UJIAN-UJIAN YANG DIJALANKAN

- Patologi Kimia
- Urin feme,urin aseton,urin microalbumin,
- Glucose darah
(Rbs,Fbs,2HPP,MGTT,BSP)
- Serum bilirubin,HbA1c,urik asid,elektrolit,blood urea,profil lipid(FLP),profil renal(RP),fungsi lepar(LFT)
- Stool occult blood

HEMATOLOGI

 
- Full blood count/Hb,TWDC,PC\
- Erythrocyte Sedimentation Rate
- Reticulocyte count
- Kumpulan darah ABO dan Rhesus
- Periferal Blood film

 

MIKROBIOLOGI
- Mikroskopi urin,
- Bld film for malarial parasite
- Bld film for filarial parasite
- Sputum for AFB
- Grams stain for Gonococci
- Stool ova dan cyst
- Skin slit for leprae
- Vaginal,urethral swab for microscopy

 

SEROLOGI
- Urin HCG(UPT)
- RPR(VDRL)
- Saringan HIV(rapit test)
- Serologi Denggi(rapid test)
FALSAFAH JTMP

Memberi perkhidmatan secara berpasukan dan profesional serta melaksanakan tugas dengan cekap,cepat,tepat dan berkualiti dengan mengunakan teknologi yang bersesuaian dankos efektif untuk mencapai kepuasan pelanggan

 VISI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN

Juruteknologi Makmal Perubatan akan terus memberi sumbangansecara efektif dan cekap untuk memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang mempunyai individu,keluarga dan masyarakat yang sihat dibantu dengan khidmat profesional dalam bidang makmal patologi bersepadu yang berkualiti,inovatif dan kes-efektif,seiring dengan perkembangan kesihatan global.

MISI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN

Menyedia dan memberikan Perkhidmatan Makmal Patologi dengan penggunaan teknologi yang sesuai dan berkualiti untuk pendiagnosan,rawatan dan penyelidikan serta pencegahan penyakit-penyakit berjangkit dan tidak berjangkit.

OBJEKTIF PERKHIDMATAN PATOLOGI KESIHATAN PRIMER LMS

- Menyediakan perkhidmatan diagnostik yang merangkumi ujian patologi kimia,hematologi dan microbiologi(mikroskopi dan serologi.
- Menjalankan ujian dengan cepat(menepati laboratory turn around time),tepat dan berkualiti.
- Memberi perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan.