Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

OBJEKTIF ORGANISASI

Pejabat Kesihatan Daerah Larut Matang dan Selama bertanggungjawap didalam aspek perancangan, perlaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti-aktivitinya untuk memastikan perkhidmatan kesihatan promotif, pencegahan, rawatan dan rehabilitatif dapat disampaikan kepada pelanggan yang terdiri daripada masyarakat tempatan dan juga luar daerah agar mencapai tahap kesihatan yang optima sepanjang hayat

VISI ORGANISASI

Pejabat Kesihatan Daerah Larut Matang dan Selama mempunyai visi untuk melahirkan masyarakat yang sihat sejahtera melalui perkhidmatan yang komprehensif dan boleh diperolehi oleh semua lapisan masyarakat.

MISI ORGANISASI

Bagi menjayakan visi jabatan, Pejabat Kesihatan Daerah Larut Matang dan Selama akan menerajui pemberian perkhidmatan kesihatan melalui penglibatan semua agensi kerajaan, swata dan masyarakat dengan:-

  1. Meningkat dan memelihara kesihatan ibu dan anak melalui perkhidmatan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang efeftif

  2. Memberi perkhidmatan rawatan asas yang bersesuaian dan memenuhi kehendak pelanggan

  3. Menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan agar kejadian penyakit berjangkit berada pada tahap minima dan tidak membebankan masyarakat

  4. Mengwujudkan persekitaran yang sihat dan selesa kapada masyarakat

 

<HOME>